Noe å være stolt av?

Møre og Romsdal Høyre Kvinneforum har på den 7. mars et leserinnlegg på nett og på papir den 8. mars: «Tar vi likestillingen for gitt» De begynner med: «Høyre, som første parti i Norge, tok inn følgende programformulering i 1924: “Høire vil arbeide for at sikre kvinders retslige og økonomiske stilling”.  Dette er vi Høyredamer … Les mer